Tietoa sivustosta

Sivuston perustana on Kalevalan kulttuurihistoria 2008. Toim. Ulla Piela, Seppo Knuuttila ja Pekka Laaksonen. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

 

Kirjoittajat:

Kalevi Aho, säveltäjä, Helsinki
Aki Alanko, FM, toimittaja, kriitikko, Jyväskylä
Pertti Anttonen, Ph.D., folkloristiikan professori, Helsingin yliopisto
Satu Apo, FT, folkloristiikan professori, Helsingin yliopisto
Jöns Carlson, FT, kulttuuriantropologi, Helsinki
Hilkka Eklund, toimittaja, Helsinki
Derek Fewster, FT, historia, assistentti, Helsingin yliopisto
Mari Hatakka, FL, folkloristiikka, Helsingin yliopisto
Jouni Hyvönen, FL, folkloristiikka, Helsingin yliopisto
Kari Immonen, FT, kulttuurihistorian professori, Turun yliopisto
Mikako Iwatake, Ph.D., japanin kielen ja kulttuurin professori, Helsingin yliopisto
Irma-Riitta Järvinen, FT, folkloristiikka, tutkija, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki
Kari Kallioniemi, FT, dosentti, kulttuurihistoria, Turun yliopisto
Pertti Karkama, FT, kirjallisuudentutkimus, professori emeritus, Turun yliopisto
Seppo Knuuttila, FT, perinteentutkimuksen professori, Joensuun yliopisto
Kristin Kuutma, FT, folkloristiikan professori, Tarton yliopisto
Kimi Kärki, FL, kulttuurihistoria, Turun yliopisto
Pekka Laaksonen, FL, folkloristiikka, professori, Helsinki
Kimmo Laine, FT, dosentti, mediatutkimus, Turun yliopisto
Kati Lampela, FM, kustannustoimittaja, Suomaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki
Kati Mikkola, FL, uskontotiede, Turun yliopisto
Kirsti Mäkinen, FL, lehtori, Helsinki
Ulla Piela, FM, folkloristiikka, toiminnanjohtaja, Kalevalaseura, Helsinki
Kari Sallamaa, FT, kirjallisuudentutkimuksen professori, Oulun yliopisto
Hannu Salmi, FT, kulttuurihistorian professori, Turun yliopisto
Anna-Leena Siikala, FT, folkloristiikka, professori emerita, Helsingin yliopisto
Henrik Stenius, FD, Suomen ja Skandinavian historia, tutkimusjohtaja, Renvall-instituutti, Helsingin yliopisto
Riikka Stewen, FT, professori, Kuvataideakatemia, Helsinki
Senni Timonen, FT, folkloristiikka, erikoistutkija, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki
Risto Turunen, FT, kirjallisuuden tutkimuksen professori, Joensuun yliopisto
Johanna Valenius, VTT, yhteiskuntahistoria, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto
William A. Wilson, Ph.D., englannin kieli, professori emeritus, Brigham Young University, Provo, Utah, USA

Tunnuskuva: graafikko Markus Itkosen piirros, jonka kuva-aiheen malli on Yrjö Rosolan vati ”Sammon taonta” (1936). Designmuseo.

Sivusto

Sisältö Kalevalaseura. Peruskäsikirjoituksesta vastasi vuonna 2009 Liisa Kaski yhdessä Kalevalan kulttuurihistorian kirjoittajakunnan kanssa. Vuoden 2019 sivustouudistuksen sisällöstä vastasi Petja Kauppi.

Sivuston tekninen toteutus 2019: Solid Angle Oy.