• Louhi_metamorfoosi
  • blackstadius
  • 4 paasikivi
  • 5 inha maura

Kalevalan kulttuurihistoria

Kalevalalla on pysyvä paikka suomalaisessa kulttuurissa. Se on suomalaisuuden symboli, tuttu ja samalla vieras. Kansalliseepos luo ja ylläpitää mielikuvia kansakunnan juurista.

 

Kalevalan kulttuurihistoria -sivusto valottaa Kalevalan taustoja, joihin kuuluvat runonlaulajat, runonkerääjät ja Elias Lönnrotin valtava työ, mutta myös kansalliset ja poliittiset tulkinnat, joita siitä on tehty, ja kansalliseepoksen elämä taiteissa, tutkimuksessa ja populaarikulttuurissa. Monet instituutiot ja traditiot – uskonto, politiikka, koulut, tiedotusvälineet, järjestöt, yritykset – ovat hyödyntänet Kalevalaa julkisuuskuvassaan ja toiminnassaan. Kalevala-keskustelut liittyvät suomalaisen yhteiskunnan murroksiin, eri sukupolvien elämänkokemuksiin sekä eepoksen tulkintatraditioihin.

Tämän Kalevalaseuran ylläpitämän sivuston artikkelit on valittu ja toimitettu Kalevalan kulttuurihistoria -teoksesta, joka ilmestyi vuonna 2008. Sivustoa on uudistettu vuonna 2019 ja sen tietoja esimerkiksi uusista Kalevala-aiheisista teoksista pyritään pitämään ajantasalla.

Kalevalan kulttuurihistoriaa tarkastellaan viidestä toisiinsa liittyvästä näkökulmasta: Kalevala ja kansanrunous, Kalevala taiteessa, kansallinen Kalevala, kertautuva Kalevala ja poliittinen Kalevala. Artikkelit avautuvat vasemmalla olevasta valikosta.

Siirry sivustolle