Kalevala Elias Lönnrotin tieteellisenä projektina

Vanhan Kalevalan esipuheessa Lönnrot ilmaisi oman eepostyöskentelynsä suhteen kansallisten tieteiden tutkimusperintöön. Lönnrot määrittää Kalevalan julkaisupoliittisiksi tavoitteiksi ”Suomen Mythologian” tutkimuksen, ”esivanhempain vanhan elämän” selvittämisen ja ”Suomen kielen ja runo-opin” kysymysten edistämisen. Eeposprojektin tavoitteena oli siis kansallisten tieteiden keskeisten tutkimusalueiden edistäminen, kansanrunoista kuvastuvan menneisyyden ja suomalaisten mytologisten näkemysten selvittäminen sekä suomen kielen rakennepiirteiden kuvaaminen. Nämä olivat olleet kansallisten tieteiden keskeisiä tutkimusintressejä jo ennen romanttisen kansanrunousinnostuksen syntyä.

Lönnrot halusi omalla eeposprojektillaan osallistua sekä kansallisen kulttuuri- että tiedekentän kehittämiseen. Kansanrunouden tutkimuksella ja kansaan liittyvän tietouden tuottamisella Suomi rakensi identiteettiään ja samalla myös uskottavuuttaan eurooppalaisena sivistysvaltiona. Vanhan Kalevalan synty voidaankin sijoittaa kansallisen liikehdinnän ensivaiheeseen, jossa tavoitteina on ensi sijassa tutkimuksen, kirjallisuuden ja kulttuuri- instituutioiden luominen.

 


Ote Jouni Hyvösen artikkelista Kalevala Elias Lönnrotin tieteellisenä projektina. Kalevalan kulttuurihistoria, SKS 2008.